SponsorKliks, gratis sponsoren!

Ouder Nieuws

Algemene voortgang

Rechtsvorm en kerngroep

Transition Town Roosendaal is sinds 2 juli 2014 een stichting.

 

Kerngroep

Hieronder staan de actieve leden met bij elk de expertisegebieden, connecties en eventuele bestuursfunctie.

PVL
Peter van Leemput, voorzitter

energie en energiebesparing
zonnepanelen
lid van de Milieuadviesraad (MAR)

P7130042zoom
Gerrie van Osch, bestuurslid
lokaal voedsel
lid bestuur IVN Roosendaal
lid GroenLinks Roosendaal

portretheelklein
Sjaak Adriaanse, secretaris en waarnemend penningmeester
lokaal geld
onderhoud website
contactpersoon algemeen
contactpersoon Fiksclub

Bas Veermans
Bas Veermans, geen bestuursfunctie
energie en energiebesparing
zonnepanelen
armoedebestrijding
lid GroenLinks Roosendaal

Frans Landsbergen
Frans Landsbergen, geen bestuursfunctie
energie en energiebesparing
zonnepanelen en warmtepompen
lid van de Milieuadviesraad (MAR)

 

Relaties binnen Roosendaal

Samen met het MEC vormen we het MEC/TTR Zonnepanel.

Voor de Fiksclub kunnen we sinds september 2016 terecht in het Huis van de Westrand. Voor die tijd heeft de Fiksclub enkele jaren met veel plezier spullen gerepareerd in buurthuis Keijenburg.

De Roosendaalse Uitdaging heeft ons al aan enkele vrijwilligers voor de Fiksclub geholpen. We kunnen soms wat voor elkaar doen.

De Milieu-adviesraad Roosendaal (MAR)  bestaat uit een aantal milieu- en natuurorganisaties die de gemeente Roosendaal gevraagd en ongevraagd advies geven over milieu-, natuur- en duurzaamheidsonderwerpen. Enkele leden hiervan zijn nauw betrokken bij TTR.

We onderhouden contacten met het Energieloket Roosendaal.


Relaties buiten Roosendaal

Het MEC/TTR Zonnepanel onderhoudt contacten met Energiek Moerdijk.

Dankzij een match tijdens de Maatschappelijke Beursvloer van de Roosendaalse Uitdaging hebben we een plek op WestBrabantBusinessPlaza gekregen, in ruil voor vermelding op onze site.


Wat zoeken we?

TT Roosendaal heeft vooral behoefte aan actieve meedoeners. Er zijn ideeën genoeg om van Roosendaal een veerkrachtiger stad te maken, die veel duurzamer dan nu omgaat met energie, voedsel, etc. etc. Zie de pagina over onze activiteiten. Als daar iets bij staat wat je aanspreekt, neem dan contact op en begin er mee!

Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer NL94 TRIO 0198 0568 26 op naam van Stichting Transition Town Roosendaal.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>