SponsorKliks, gratis sponsoren!

Ouder Nieuws

Meer over Transition Towns

Wat is een Transition Town?

Een transitie is een langdurige grootschalige overgang van een hele maatschappij. De eerste Transition Town – stad in transitie – was het Engelse Totnes. Daar trok Rob Hopkins, aan de hand van wat hij las over Peak Oil* en de klimaatverandering, de conclusie dat een transitie nodig en onontkoombaar is, en dat lokale gemeenschappen daarop voorbereid moeten worden.

Het volgende tabelletje geeft een indruk van deze transitie.

Hopkins zette deze transitie in Totnes in gang en de beweging verspreidde zich daarna wereldwijd. In Nederland zijn sinds 2008 groepen actief.

Veerkracht

In de media gaat het meestal over de transitie van de energiesector, maar ook op andere gebieden (voedsel, economie, ruimtelijke ordening,…) zijn transities onontkoombaar, ten goede of ten kwade. Deze zullen onvermijdelijk gepaard gaan met schokken (crises). Kan de lokale gemeenschap die aan? Gaat het ‘sociale weefsel’ het houden? Dat sociale weefsel is daarom in een TT zeker zo belangrijk als het energieneutraal of klimaatneutraal maken van een gemeente. Onderlinge contacten stimuleren, gezamenlijke activiteiten, overschotten en tekorten delen, trots en vrolijkheid, samenredzaamheid. Samen dingen organiseren en daar plezier in hebben staan voorop. En eerlijk is eerlijk: transacties in euro’s passen daar vaak niet bij.

Voor de Transitie-beweging staat duurzame ontwikkeling dus niet centraal. De focus ligt op het versterken van lokale veerkracht, waarbij duurzaamheid een belangrijk aangrijpingspunt is, maar niet het enige. Dit leidt soms tot andere keuzes dan bij puur gerichtheid op duurzame ontwikkeling.

Meer informatie

Voor meer informatie over het TT-gedachtengoed verwijzen we je door naar de website van Transitie Nederland. In de rechterkolom van deze pagina zie je een aantal actuele links, overgenomen van TT Nederland. Let op: deze links brengen je buiten de site van TT Roosendaal!

 

*Peak Oil ofwel Piekolie: het gegeven dat de productie van goedkope en makkelijk te verkrijgen olie zijn top nadert of al gehad heeft en daarna steeds verder zal afnemen.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>