SponsorKliks, gratis sponsoren!

Ouder Nieuws

Deelkaart Roosendaal

De deelkaart is onze naam voor een online kaart van Roosendaal (of een overzicht in een andere vorm) waarop Roosendaalse projecten te vinden zijn die bij onze doelstellingen passen. In eerste instantie gaat het ons om projecten die delen als thema hebben, vandaar de naam. Maar ook andere projecten die de veerkracht van Roosendaal vergroten kunnen een plaats op de kaart krijgen. Denk daarbij vooral aan het sociale weefsel: onderlinge contacten stimuleren, gezamenlijke activiteiten, overschotten en tekorten delen, trots en vrolijkheid, samenredzaamheid. Samen dingen organiseren en daar plezier in hebben.

Deze activiteit is nog pril. Voorlopig zoeken we 1) voorbeelden en 2) organisaties en individuen die met ons willen samenwerken.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>