SponsorKliks, gratis sponsoren!

Ouder Nieuws

Activiteiten

Aan deze pagina zullen we steeds meer activiteiten toevoegen. De activiteiten die we centraal organiseren herken je aan het woord centraal in de kop. De andere activiteiten zijn het werk van mensen die daar gewoon zin in hebben. Te zijner tijd krijgen activiteiten eventueel een eigen pagina of berichtenlijst (blog).

(Tip: je kan vanaf elke pagina op onze site naar hier komen via de link Activiteiten in de kop van de pagina.)

 

Centraal: TTR Fiksclub

De TTR Fiksclub bestaat uit een aantal handige vrijwilligers met goed gereedschap, die binnenlopende bezoekers gratis helpen met het repareren van hun kapotte spullen.
Plaats: Huis van de Westrand (St. Lucasplein 3)
Dag: altijd op een zaterdag
Datums: zie dit overzicht. Schrijf deze datums in je agenda!
Tijd: van 14.00 tot 16.30 uur.

 

Centraal: MEC/TTR Zonnepanel

Dit is een initiatief van het Milieu Educatief Centrum (MEC), met als doel om meer zonnepanelen op de daken van Roosendaal te krijgen. In het kader hiervan organiseren we avonden waarbij gebruikers van zonnepanelen en ‘overwegers’ bij elkaar komen om ervaringen, vragen en antwoorden uit te wisselen. Het blijkt dat dit veel wieluitvinderij en vallen in valkuilen kan voorkomen.

 

Centraal: Deelkaart

De deelkaart is onze naam voor een online kaart van Roosendaal (of een overzicht in een andere vorm) waarop Roosendaalse projecten te vinden zijn. In eerste instantie gaat het ons om projecten die delen als thema hebben.

 

Centraal: Voedsel

Voedsel is in veel Transition Towns een belangrijk aangrijpingspunt. Op lokale schaal is immers veel te bereiken: denk aan voedselverspilling, voedselkilometers, gezonder voedsel, ondersteuning van de lokale economie…

 

Centraal: Lokaal geld in Roosendaal

In navolging van veel Transition Towns  willen we ook in Roosendaal een lokale munt opzetten.

 

Ecoteam

Een Ecoteam is een groep mensen die gezamenlijk proberen hun ecologische voetafdruk omlaag te krijgen. De deelnemers houden thuis verbruikscijfers van energie en water bij, en daarnaast ook autokilometers en wat ze eten. Ze komen een aantal keren maandelijks bij elkaar om hun ervaringen te vergelijken. Heb je zin om mee te doen, meld je dan hieronder aan of stuur een mailtje naar Sjaak. Op dit moment is er in Roosendaal nog geen Ecoteam actief.

 

Afval

Afval is een belangrijk thema in Transition Towns, met veel haken en ogen. Denk aan voedselverspilling, hergebruik (Fiksclub!) , straatafval, verpakkingen en plastic tasjes, energiewinning uit afvalverbranding, circular economy, enz. Op het moment verzamelen we informatie over dit thema om te zien hoe we dat in Roosendaal handen en voeten gaan geven.

 

Centraal: Slag om de meterkast

Najaar 2012: we starten samen met het Milieu Educatief Centrum Roosendaal de actie Slag om de meterkast. De actie is voorlopig in de ijskast gezet wegens gebrek aan belangstelling.

De deelnemers aan de Slag om de Meterkast worden uitgedaagd om wekelijks de meterstanden van gas, elektriciteit en water via internet door te geven. Op een website worden de verbruikscijfers van alle deelnemers openbaar en inzichtelijk gemaakt, zodat vanzelf een wedstrijdelement ontstaat. Wie is het zuinigst in verhouding tot vergelijkbare deelnemers? Wie krijgt het verbruik het meest omlaag?

Tot de zomer
zijn de datums:
26  februari
26  maart
16  april
21  mei
18  juni
Schrijf deze datums dus in je agenda! Ze komen natuurlijk ook op
onze website te staan.
Het TT-café is geopend van 14.00 tot 16.30 uur.
2) Onze nieuwe lokatie is buurthuis Keijenburg (Keijenburg 70).
3) Voorlopig hebben we bij elk TT-Café de Fiksclub in huis. Dat
is de voortzetting van het Repair Café dat we vorig jaar in juni
gehouden hebben. Iedereen in Roosendaal kan met kapotte spullen
naar de Fiksclub komen, om die samen met onze vrijwilligers te
repareren.
We hopen dat de Fiksclub veel mensen naar ons TT-café trekt, want
TTR heeft meer en liefst actieve mensen nodig. Maar het is
natuurlijk ook een leuke activiteit op zich, die prima past bij het TT-
gedachtengoed van lokale veerkracht, elkaar helpen en minder
consumeren. Blijf dus niet thuis maar kom naar het TT-café,
ook als je niets te repareren hebt! En als je ergens handig
mee bent willen we je natuurlijk graag als vrijwilliger bij de
Fiksclub!

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>